Norra Latins Sommarhem
allmänt kallat "SOMMIS"


Här finner du bilder och en kort rubrik till alla olika berättelser
om Sommnarhemmet. Klicka på bilden så kommer du till artikeln.

Första bilden nedan t.v. med portalen innehåller inormation om hemsians tillkomst.
Till höger och nedåt har du länkar som gör att du kan gå till nästa artikel, bakåt eller
tillbaka till INNEHÅLL.

Sommis"gubbar" på
 besök i Uppsala.