Bank och myntsystem

Under årens lopp cirkulerade olika typer av Put-mynt. Montaget ovan
visar att valörerna var desamma, medan utseendet kunde variera.

 

...För att hjälpa deltagarna till sparsamhet kan Sommar-hemmet övertaga förvaltningen av deras egna penning-medel. Dessa medel insättas i Sommarhemmets bank och är avsedda för frimärken, brevpapper, småpersedlar, utflykter, fickpengar etc. Målsmannen meddelar i god tid före avresan till kurator skriftliga uppgifter om hur mycket som får användas per vecka, dag etc. Medlen utbetalas då till deltagaren i enlighet med målsmannens givna önskan..