Husesyn 2003
Vi gick också husesyn bland alla fastigheterna. En del
av dem kunde vi också beskåda från insidan.

Nuvarande Sjövillan, sedd från trädgårdssidan.T.h om entrén fanns förr vaktkontor och telefonväxel.

Så här ser Sjövillan ut från sjösidan.
 

Även Ferieskolan på berget har gjorts om till sommarbostad


 

Fortfarande är det mycket god ordning bland hyllor och lådor med alla tänkbara verktyg.
 

Tallvillan. Då vit, nu rosa?
 

En riktig klenod till telefon. Likadana och fler modeller fanns runt hela området. Från logen i norr till sjukstugan i söder. Och det fungerade. Just detta exemplar satt i Sjövillan vid fototillfället. Notera att den lutande delen är avsedd som skrivplatta.

Så här vackert ser det ut invändigt i dag.

 

Matsalen är också sommar-bostad.
 

Verkstaden t.h. och ved och målarbod tv. finns också kvar och används än i dag.

Här inrymdes förr polis, biblio-tek, bank och handkammare.
 

Förr den avskydda tvätthallen. Numera förråd för de boende.

Personalvillan låg inbäddad i grönska en lite bit utanför området.

Det som var hamnkontoret. numera tillbyggt med ytterligare en tredjedel.

I köket tronar ännu den magni-fika gamla vedspisen - och den används!

Bastun finns kvar.

 

Såg och planhyvel, borrmaskin, testutrustning och mängder av andra verktyg finns bevarade.

Även Stadshuset finns kvar.
 

Sjukstugan. Numera tillbyggd och här sedd från stranden.