Husesyn 2003

Vi gick också husesyn bland alla fastigheterna. En del
av dem kunde vi också beskåda från insidan.

Nuvarande Sjövillan, sedd från trädgårdssidan.T.h om entrén fanns förr vakt- kontor och telefonväxel.

Så här ser Sjövillan ut från sjösidan.

Det som var hamnkontoret. numera tillbyggt med ytterligare en tredjedel.

I köket tronar ännu den magnifika gamla vedspisen - och den används!

Bastun finns också kvar.

Verkstaden t.h. och ved och målarbod tv. finns också kvar och används än i dag.

Såg och planhyvel, borrmaskin, testutrustning och mängder av andra verktyg finns bevarade.

Här inrymdes förr polis, bibliotek, bank och handkammare.

Tallvillan. Då vit, nu rosa?
 

En riktig klenod till telefon. Likadana och fler modeller fanns runt hela området. Från logen i norr till sjukstugan i söder. Och det fungerade. Just detta exemplar satt i Sjövillan vid fototillfället. Notera att den lutande delen är avsedd som skrivplatta.

Så här vackert ser det ut invändigt i dag.
 

Även matsalen är numera sommarbostad.

Även Ferieskolan på berget har gjorts om till sommarbostad.

 

Tillika Stadshuset.

Fortfarande är det mycket god ordning bland hyllor och lådor med alla tänkbara verktyg. 

Förr den avskydda tvätthallen. Numera förråd för de boende.

Sjukstugan. Numera tillbyggd och här sedd från stranden.

Personalvillan låg inbäddad i grönska en lite bit utanför området.