Bilder från förr till nu från Sjövik

Sjövillan sedd från sjösidan 1910-1920.
 

På Bernhards tid, 1920-talet, när Tallvillan var fashionabel gästbostad, fanns på baksidan denna vackra terrass.

Sjövillan på 1940-talet. Till höger om huvud-ingången låg vaktkontoret och till vänster på väggen, utanför lucka 4, kunde man läsa det senaste numret av Kom-Posten.

Sjövillan från sjösidan. 1950-tal, med Kajutan, alla sjöintresserades favorittillhåll. Lägg även märke till styltorna som förvarades på den högra väggen.

Tallvillan sedd från trädgården, 1950-tal. Här inrymdes affären, ledarrum och luckorna 14 och 15. På övervåningen aristokratluckorna 10, 11 och 12.

Logen. På vinden förvarades pensionärernas resväskor och mycket annat. Till mångas för- undran låg där uppe också högvis av kvar- glömda eller uttjänta gympadojor. I botten-våningen fanns ett par pingisbord. I den norra gaveln låg den ursprungliga sportboden. Där stod även den gamla brandsprutan, innan den nya brandstationen byggdes i samma hus som verkstaden. Många minns nog de tidiga årens skokrig (!) med ledarna som barrikaderade sig i lucköppningen på över- våningen medan de stridslystna pensio-närerna samlats på backen nedanför, varpå skor kastades i båda riktningarna.
 

Den äldre verkstaden, som senare blev stadshus, förråd m m.

Rådhuset och Synvillan. Rådhuset var först bara en stor lucka som sedan delades i två, 16 a-b. Synvillan låg närmast uppställnings-platsen. Den och Ferieskolan var ritad som monteringsfärdig "Barack för 12 man (skogs- arbetare) + 1 kocka". Barackerna var kon- struerade 1942 av Hedlundshus i Furudal och hade rekvirerats och uppförts som akutbo- städer för baltflyktingar på södra Björkö -Arholma. Förutom att Sigge inför köpet i slutet av 40-talet efter viss ihärdighet hade fått ner det orealistiska pris som först begärts, hade han ställt som ett absolut villkor, att husen  blev cyanväterökta. Synvillan upp-fördes under första perioden 1949 och fick sitt namn efter den korta byggtiden. Medan en ledare hade rest in till Stockholm i ett ärende och vid återkomsten upptäckte att huset redan stod på plats, utbrast:: "Det här liknar ju en synvilla!" Sen fick huset behålla det namnet. Till vänster i Synvillan låg assistent-luckan och till höger till en början två stora luckor, som med tiden delades in i fem mindre logement: 17 a-c och 18 a-b.

Matsalen,1950-tal. Det första köket byggdes redan 1932 av Barnens Ö.

Tvätthallen sedd från sjukstugan. 1950-tal. 

I maj 1957 ställdes en utrangerad SS-buss (Stockholms Spårvägar) av märket Alfa Romeo upp snett emot Sjukstugan Den inreddes till två mysiga logement (nya 2:an och 3:an) 2:an och 3:an hade dessförinnan legat i Sjövillans övervåning. Där inredde man i stället ett nytt ledarrum och ett nytt sovrum för Chefen.

Fotot taget från Piren mot Sjövillan. Hamn- kontoret och Hamnhuset i förgrunden bygg-des 1956 och framåt. I Hamnhuset låg två assistentrum och längst till höger sjöledarens rum.

Sjukstugan hade mottagningsrum, isolerings- rum och sjuksal. Den byggdes senare om till flera mindre rum, samt rum för sjuksköterska.


 

Hamnkontoret från insidan.

"Guden Jönsson" byggdes av pensionärerna själva, mitt i trädgården. Gudens platta var platsen för många hemlighetsfulla nattliga cermonier.

Tvättstugan.

Förutom telefonnätet fanns också ett rund-radionät. Först låg studion på Sigges veranda, varifrån morgonmusiken och olika radioprogram sändes. Här sportledaren Lars-Gunnar Björklund - i träning för sin kom-mande karriär?

Sjövillan i sin ursprungliga prakt, sedd från trädgården 1918.

Sjövillan från sjösidan. Troligen 1930-tal.


 

En ståtlig timrad portal hälsade från 1940-talet besökare vällkomna till Sommis med en ljus väg in mot trädgården och Sjövillan.
 

Tallvillan sedd från stranden, 1950-tal.


 

Sjövillan på 1970-talet, med Hamnkontoret i bakgrunden.

Luckorna 14-15 låg i Tallvillans bottenvåning.

Personalvillan användes som köksperso-nalens bostad och var vintertid  förläggning vid arbetsläger. Här bodde också ledarassis-tenterna i ett rum på nedre botten  fram till andra perioden 1949, då de kunde flytta in i den nya assistentluckan i Synvillan. 

Verkstadsbacken med Målarboden, Ved-boden till vänster och Verkstaden till höger, byggda 1944.

Brandstationen och Vagnboden till vänster. Innanför portarna stod vagnen med brand- sprutan och utrustning som yxor och spadar mm. Brandövningar hölls regelbundet. Till höger vedboden.

Verkstadsinteriör, 1950-tal.

 

Interiör från matsalen.

Ferieskolan (eller "Universitetet"), sedd från vägen nedanför, var en likadan f.d. barack som Synvillan och uppfördes 1950. Den låg som ett örnnäste uppe på berget, "Törn-berget".

Senare tids Sportbod vid fotbollsplanen.


 

Den personliga hygienen var viktig och kont-rollerades noga av ledarna, morgon och kväll. 
 

Interiörbild från bussen.

Hamnkontoret med Hamnhuset i bakgrunden.

Bastun.


 

Stadshuset mitt i trädgården var ursprung-ligen verkstadsbod, en tid stadsfullmäktiges sammanträdesrum, därefter lucka 19 och sist förråd. 

Ett nytt radiorum inreddes 1957 på Sjövillans
övervåning, i det tidigare filtförrådet/kläd-kammaren.