Glöm inte att du kan klicka på en bild och få den större!

Publicerad 2018-04-30  DN
 
Lars Göran ”Lasse” Mattsson
Journalisten och jazz-musikern Lasse Mattsson, Stockholm, har avlidit kort före sin 88-årsdag. Han efterlämnar många vänner Urstockholmaren Lasse bodde lång tid i Vasastan men flyttade som pensionär till Kata Dalströms gata i Fruängen, där han trivdes mycket väl. Den som kom in i hans lägenhet möttes av ett stort foto på väggen, föreställande Lasse flan-kerad av sina två viktigaste mentorer. Alla tre hade hamnat på samma hotell i Göteborg och de båda ställde villigt upp. Den ene var Sigge Ågren, legen-darisk redaktionschef på Expressen som blev Lasses arbetsplats under många år. (Sigge begärde en grogg som honorar för sin medverkan.)
Som journalist var Lasse en av de bästa i sin genera-tion; mångsidig, uppslags-rik, en lysande stilist. Dessutom översatte han ett 60-tal deckare och ung-domsböcker. Hans allmän-bildning var imponerande och man kunde föra givande samtal om i stort sett vad som helst. Språkfrågor intresserade honom mycket, och inte för inte hade han A i latin från studentexamen vid Norra latin.

Föga överraskande var han mycket framstående som korsordslösare. Den andre mentorn var Povel Ramel, med vilken Lasse fram-gångsrikt turnerat som ackompanjerande pianist. Musikaliskt är han emeller-tid i första hand känd som ledare för jazzbandet Black Bottom Stompers. Orkestern var som mest aktiv i början av femtiotalet, utan tvivel en av de bästa inom svensk traditionell jazz. Bandets namn antyder att Jelly Roll Mortons ins- pelningar från tjugotalet var en viktig inspiration.
Som jazzälskare var dock Lasse helt odogmatisk, han lyssnade fördomslöst på musik från alla epoker och i de flesta stilarter. Betecknande nog var hans favoritpianist under senare år modernisten Art Tatum. Samtida populärmusik däremot uppskattade han inte alls, skämtsamt besk-rev han sig som ”rock-allergiker”. Vi minns många gemensamma utflykter till Stockholms kulturmiljöer, och besöken i Fruängen brukade inledas på kvar-terskrogen där Lasse var välkänd och populär stam-gäst. Sedan hörde vi på jazzplattor och drack en och annan öl på Kata Dalströms gata. Hans kom-mentarer till musiken var alltid initierade och lärorika för oss amatörer på om-rådet.

De sista åren blev Lasse på grund av sjukdom mer bunden till lägenheten. Ingifte släktingen Lennart Ploom betydde då mycket för att underlätta tillvaron. Vi saknar Lasse djupt, denne vän och mästare vid skrivmaskinen och pianot.
Conny och Sonja Svensson


 

Fred Goldberg har lämnat oss. Han föddes 26 augusti 1942 och avled 6 november 2016. Han blev 76 år. Han drev ett företag som hette Polarinstitutet. Freds syn på klimatet och dess utveckling skiljde sig i stora delar från "etablissemangets" syn på klimatfrågorna. Han pekade på en rad faktorer som kanske inte var helt "bekväma" hos somliga.

Det finns en del att läsa om Fred på Internet. Här en länk till lite information: FRED GOLDBERG

 


Ännu en av våra medlemmar lämnat föreningen för gott,
Bo Dryselius. Vi vet inte så mycket om honom, men om det är någon som vill berätta för oss, så blir vi tacksamma.
Mejla i så fall till  info@norra-latin.se

/Lennart Eksell Webmaster

Ytterligare en av våra medlemmar har gått ur tiden, vilket vi först nu fått kännedom om.


Föreningens hedersmedlem Lars Hemmingsson har avlidit i en ålder av 76 år.
Han föddes 16 maj 1939 och lämnade oss den 8 december 2015. Studentexamen tog han 1958. Lars var också en uppskattad klubbmästare under sina år.

Klicka här för att läsa nekrologerna.
Klicka här för att läsa ett reportage i samband med hans pensionering.