N Y H E T E R

E-post eller papperspost? 
En stor del av föreningens medlemmar har numera e-post-adresser, och vi har under flera år skickat ut mötesinformation och andra meddelanden även denna väg. Vi vet att somliga föredrar att få all post digitalt medan andra tycker att papperspost är bättre. 
 
Nu behöver vi din hjälp för att få veta dina preferenser! Det finns följande möjligheter:
 
- Om du får detta meddelande via e-post och tycker att det räcker med digital leverans i fortsättningen behöver du inte svara, då väljer vi automatiskt det nästa gång! 

 

- Om du får detta meddelande endast i pappersform och vill fortsätta att ha det så, behöver du heller inte svara! 
 
- Om du får detta meddelande via e-post men vill fortsätta att dessutom få pappersutskick ber vi dig skicka ett svar till medlemsregistret@norra-latin.se så noterar vi det! 
 
- Om du får detta meddelande i pappersform men har en e-postadress ber vi dig skriva till medlemsregistret@norra-latin.se om du i fortsätt-ningen vill få utskicken digitalt. Om du dessutom vill fortsätta att få pappersutskick, ange det i meddelandet!