Ferieskolan eller "Universitetet", Sjukan mm.

...Sommarhemmet förfogar över en egen ferieskola, som ledes av en undervisningsvan, välmeriterad lärare med biträde av två assistenter. Ferieskolan, som inrymmes i särskilda, från det övriga Sommar-hemmet väl skilda lokaler, meddelar undervisning i alla vid läroverket förekommande läroämnen till moderata priser...

Norra Latins Sommarhems ferieskola blev faktiskt känd för sin framgångsrika läsning med eleverna. Fram till tidigt 1960-tal var nämligen den hårda verkligheten i den tidens skola den, att hade man inte fått godkända betyg vid vårens skolavslutning blev man inte flyttad till nästa klass. Inför utsikten att behöva "gå om" återstod i så fall bara att plugga under sommaren. Så av andra periodens Sommis-deltagare kunde ganska många vara inskrivna vid "Roslagens universitet."

Se´n, allt under Informators milda(?) färla - och med gott bistånd av informatorsassistenterna, som ofta var blivande lärare -  lyckades man i de allra flesta fall "läsa upp" killarna så att de klarade "tentan" med glans och kunde börja höstterminen i rätt klass och med sina gamla kompisar. 

Så här kunde en anmälan till ferieläsning se ut: [Astrid Lindgren med barnen Lars och Karin, 1940-tal.]

 " - - - Lars har trots mina betänksamma
huvudruskningar tagit hyra som jungman - - -
Han har emellertid fått stränga order att
mönstra av i svensk hamn i så god tid, att han kan komma till sommarhemmet den 15 juli, och han vill själv också gärna försöka
läsa upp sig i R III - - - varpå jag kommer att
avleverera en liten lat dagdrömmande skolyngling med förhoppning att få tillbaka en ambitiös, flitig och ansvarskännande
ung man, full av kunskaper i franska, kemi och matematik (3 underbetyg).

              Med utmärkt högaktning
                   Astrid Lindgren
            Stockholm den 15 juni 1945" 

"Roslagens universitet" Högst upp på beget.

.

.

Sjukstugan eller "Sjukan"

...För de sanitära förhållandena är väl sörjt på Sommarhemmet. Samtliga deltagare åtnjuter fri läkarvård. För beredande av trygghet åt såväl föräldrar och målsmän som deltagare i händelse av sjukdomsfall har överenskommelse träffats med provinsialläkaren, doktor Hägerlund, Väddö, om tillsyn och vård...

...Sommarhemmet förfogar över särskild, medicinskt välutrustad och ostörd sjukstuga med behand-lingsrum, sjuksalar och isoleringsrum. Särskild sjukköterska är anställd. Sommarhemmet är abonnent i Räddningskåren...

.

Fullt utrustat undersökningsrum.
 

Celebert besök av professor Gösta Forsell.

Syster Margareta Arnesson leder städningen, 1959.

Dags att ta tempen.

Och föräldrarna kom på besök...

Söndagar innebar alltid fritid för grabbarna, men det ordet var ett närmast okänt begrepp för ledarna som istället på sin söndagslott kunde få rader av förevisningar och rundvandringar med alla besökande.   Enligt förljudande skulle Sigge vid något tillfälle  undrat över vart alla ledare plötsligt hade tagit vägen. För att försöka förekomma nya (?) tendenser till fanflykt, kom det nästan att höra till söndagsritualen att han uppmanade ledarna till omutlig och oavvislig tjänstvillighet inför dagens väntade anstormning av besökare. "Uppehåll er här i trädgården! Och le för f-n!"

Gästparkering en söndag.