Fotoalbum från 1938  Del 3

Tvättkontroll

Vid räcket: Underledare Olof Segersten, kurator Sigge Bruce, fil kand Lennart Conricus, ledare Sven Standar. Därefter Essén, Norborg, Hjelte. På stranden fr.v: Bröderna Bur-man, A. Hartog. De sistnämnda ha tydligen slarvat med morgontoaletten, varför de ådömts strafftvättning under kontroll.Fler transporter
Här transporteras hus med hjälp av häst och släde. Kan det vara "Chateau de la Clou Clou " på väg till Tallvillan? Notera den gamla stengrunden till vänster.
 

Personalen på kökstrappan
Överst från vänster: Ingegerd Andersson husmor, ledare Segersten, Vivan Åkerlund. Nedre raden: Kurator Bruce, fröken Signe Nyberg, ledare Standar. 

Familjen Forsell på köks-trappan
Sommarhemmets personal tillsammans med familjen Forsell på kökstrappan.

 

Husmor med uppvaktning.

 

Pingpongspelare
Logen i den gamla ladugårds-byggnaden, som är det enda som återstår av den ursprung-liga bondgården, har inretts till pingpongsalong. Där utkämpas vilda duster. Logen är aldrig riktigt folktom, ty alltid har någon glömt sig kvar för att "skägga pingis", som fack-termen lyder. Fr.v. Karlholm, Ahlmark, Nordelius och Ljunggren.

 Brandkåren rycker ut 
Brandkåren på Sommarhemmet är tämligen väl rustat mot eld-fara. Sålunda är varje pojke noggrant instruerad och har sin bestämda plats i brandkåren. Ideligen göres provlarm och brandkåren rycker ut med stor precision. Nattliga övningar förekommer emellanåt.

Ledare Segersten dansar en sjömansjigg för ett tacksamt auditorium.
 

Badliv
På bryggan fr.v. Nordlander, Norborg, Essén, Rydberg. I kanoten: Nordelius och Carlsson. I jollen: Heimer, Segardh, L. Burman, Nilsson,
Södermark, J. Larsson. I vattnet: Gadd, Bäckman. På stranden t.v. Gegerfelt.


 

Fotboll
Den mest utövade idrottsgrenen var givetvis fotbollen. Nästan varje kväll spelade Tallvillans lag en match mot Sjövillans.  Fr.v. A. Hartog, Ekström, Karl-holm, L.G. Nilsson, Ahlmark, Södermark.

Så var det dags för hemfärd

Kökshandräckning
Ungefär var 8:e dag få pojkarna biträda  husmor med arbetet  i köket. Arbetet består i diskning, vedbärning m.m. Arbetet är relativt lätt och tas med mycket stort jämnmod och gott humör. Fr.v. .A. Hartog, husmor fröken Signe Nyberg, M.-R.Jansson,  L. Burman. I bakgrunden Rydberg och Södermark.
 

Sommarhemmets fotbollslag
Hemmets lag sommaren 1938. En match mellan Sommar-hemmet och Storgården, Barnens Ö:s läroverkskoloni, slutade oavgjort efter ett mycket gott och jämnt spel. Fr.v.
stående: Ahlmark, Karlsson, Nordelius, Stange. Sittande: Swartling, Rydberg, H. Carlsson.

Husmor med assistenter
Husmor, fröken Signe Nyberg med sina hjälpredor Ingegerd Andersson och Vivan Åkerlund


 

Kampen för brödfödan
Bilden förmodligen tagen en torsdag (ärtor och pannkaka). Av krafttagen att döma tycks
aptiten vara enorm. Fr.v. Gegerfelt, R.O. Burman, Svanfeldt, H. Malm.

Middag

Pojkarna i full färd med dagens viktigaste arbete: inmundi-gandet av middagen. Fr.v. Lundblad, L. Burman, O.  Burman, Svanfeldt, C.I. Nilsson, Malm.

Sommarhemsledningen på sjötur.

Före katastrofen....

Affärsdags
Sommarhemmet har egen affär som tillhandahåller allt vad en pojke kan antagas behöva under sommaren.  Fr.v. Ikel-berg, Gegerfelt, Norborg, Ryd-berg, Segardh, L. Burman, Å. Hartog, J.Larsson, Nordelius. I fönstret till höger Willner.

På bilden fr.v. A.Hartog, Hjelte, Storm, Rydberg, Swartling, Södermark och Strange.


 

Professor Forsell på besök
Den 7 juli 1938 besökte pro-fessor Gösta Forsell tillsam-mans med sin familj Sommar-hemmet. Vid detta tillfälle togs denna bild med professorn omgiven av en skara hängivna beundrare.  

Utflykt
Dagligen gjordes med Somma-hemmets motorbåt långa ut-flykter. Båten rymmer ett tiotal pojkar och färderna ställas till olika badplatser. I aktern: Hartog, Storm. I båtens mitt: Norborg, Thorn, Ekwall. I fören: Marcus, Hartog och Gegerfelt.


 

Alla från lucka 11.


 

Hemresa 13 juli 1938
Bilden visar en grupp, som vistats på Sommarhemmet 1:a perioden och som här står i begrepp att resa hem. Fr.v. Redelius, Bergkvist, Sten, Nyström, Eberhardt, Holmér, Holmberg, Sjöstrand, Levin, Rosén, Thunholm, Ikelberg, Stål, Stensson, Larsson.
Sittande: Lindahl, Andersson, Wahlberg. I bakgrunden kurator Sigge Bruce.
 

Transport
Bilden  visar arrendator Nord-qvist i färd med att flytta en pannmur från tvättstugan ner till stranden. Pannmuren användes till att värma diskvatten i. Fr.v. husmor fr. Nyberg, Kurator Bruce, ledare Standar, Rede-lius, Holmér.


 

Solvargar
Gott humör fattas aldrig på Sommarhemmet. Fr.v. V. Larsson, L. Burman, Hartog, Thorn, Storm, Eriksson, Ljunggren, Södermark, Kalm, Gegerfelt. 

Siesta
På trappan ses den församlade Sommarhemsledningen njuta sitt välförtjänta otium efter en arbetsam dag.Från vänster, fröken Ingegärd Andersson, 
underledare Segersten, kurator Sigge Bruce, husmor fröken Signe Nyberg, informator L. Conricus, fröken Vivan Åker-lund och ledare Sven Standar.

Aptit
Fr.v. Norborg, Rykatkin, J. Larsson, Willner, Södermark, L.G. Nilsson, Ljunggren, Utter-beck, Thorn. Bilden tagen vid den vanliga kapplöpningen till matbordet.

Tuppen Fido
Sommarhemmet erhöll som gåva en tupp av traktens bagare, d.v.s. tuppen skulle egentligen förtäras, men ingen nändes avliva den, utan den döptes till Fido och blev Sommarhemmets mascot. Fido var omåttligt populär och blev snart så tam att han åt med pojkarna vid bordet under måltiderna. Tyvärr måste han avrättas vid sommarens slut, sörjd och saknad av alla.
 


...och efter.
 

Ferieskola
Fr.v. H. Carlsson, Willner, Nordlander, fil.kand. Lennart Conricus.
 

En något äldre bild när brand-kåren övar vid en rökfylld bastu. Några härliga seglingsbilder.

.

Badföreningen U.B.B.....

...utan badbyxor.

Ett riktigt utmattningsprov!


 

Kvarglömda effekter
När alla pojkar farit från Sommarhemmet efter som-marens slut, fanns det onek-ligen en hel del kvarglömda saker kvar....

Alla dessa tre album kommer från ett album skänkt av en okänd person. Om någon känner till vem som kan ha tagit dessa bilder, så är vi tacksamma att få reda på det.