Fotoalbum från 1938  Del 3

Tvättkontroll
Vid räcket: Underledare Olof Segersten, ku-rator Sigge Bruce, fil kand Lennart Conricus, ledare Sven Standar. Därefter Essén, Nor-borg, Hjelte. På stranden fr.v: Bröderna Bur-man, A. Hartog. De sistnämnda ha tydligen slarvat med morgontoaletten, varför de ådömts strafftvättning under kontroll.

Kökshandräckning
Ungefär var 8:e dag få pojkarna biträda  hus-mor med arbetet  i köket. Arbetet består i diskning, vedbärning m.m. Arbetet är relativt lätt och tas med mycket stort jämnmod och gott humör. Fr.v. .A. Hartog, husmor fröken Signe Nyberg, M.-R.Jansson,  L. Burman. I bak-grunden Rydberg och Södermark.

Aptit
Fr.v. Norborg, Rykatkin, J. Larsson, Willner, Södermark, L.G. Nilsson, Ljunggren, Utterbeck, Thorn. Bilden tagen vid den vanliga kapplöpningen till matbordet.

Middag

Pojkarna i full färd med dagens viktigaste arbete: inmundigandet av middagen. Fr.v. Lundblad, L. Burman, O.  Burman, Svanfeldt, C.I. Nilsson, Malm.

Siesta
På trappan ses den församlade Sommar-hemsledningen njuta sitt välförtjänta otium efter en arbetsam dag. Från vänster: fröken Ingegärd Andersson, underledare Seger-sten, kurator Sigge Bruce, husmor fröken Signe Nyberg, informator L. Conricus, fröken Vivan Åkerlund och ledare Sven Standar.

Tuppen Fido
Sommarhemmet erhöll som gåva en tupp av traktens bagare, d.v.s. tuppen skulle egent-ligen förtäras, men ingen nändes avliva den, utan den döptes till Fido och blev Sommar-hemmets mascot. Fido var omåttligt populär och blev snart så tam att han åt med pojkarna vid bordet under måltiderna. Tyvärr måste han avrättas vid sommarens slut, sörjd och saknad av alla.

Pingpongspelare
Logen i den gamla ladugårdsbyggnaden, som är det enda som återstår av den ursprungliga bond-gården, har inretts till pingpongsalong. Där utkämpas vilda duster. Logen är aldrig riktigt folktom, ty alltid har någon glömt sig kvar för att "skägga pingis", som facktermen lyder. Fr.v. Karlholm, Ahlmark, Nordelius och Ljunggren.

Fotboll
Den mest utövade idrottsgrenen var givetvis fotbollen. Nästan varje kväll spelade Tall-villans lag en match mot Sjövillans.  Fr.v. A. Hartog, Ekström, Karlholm, L.G. Nilsson, Ahlmark, Södermark.Brandkåren rycker ut 
Brandkåren på Sommarhemmet är tämligen
väl rustat mot eldfara. Sålunda är varje pojke noggrant instruerad och har sin bestämda plats i brandkåren. Ideligen göres provlarm
och brandkåren rycker ut med stor precision. Nattliga övningar förekommer emellanåt.

 

Badliv
På bryggan fr.v. Nordlander, Norborg, Essén, Rydberg. I kanoten: Nordelius och Carlsson.
I jollen: Heimer, Segardh, L. Burman, Nilsson,
Södermark, J. Larsson. I vattnet: Gadd, Bäckman. På stranden t.v. Gegerfelt.

Utflykt
Dagligen gjordes med Sommahemmets motorbåt långa utflykter. Båten rymmer ett tiotal pojkar och färderna ställas till olika bad-platser. I aktern: Hartog, Storm. I båtens mitt: Norborg, Thorn, Ekwall. I fören: Marcus,
Hartog och Gegerfelt.

Badföreningen U.B.B.....

Ledare Segersten dansar en sjömansjigg för
ett tacksamt auditorium.
 

Alla från lucka 11.Några härliga seglingsbilder.

Professor Forsell på besök
Den 7 juli 1938 besökte professor Gösta Forsell tillsammans med sin familj Sommar-hemmet. Vid detta tillfälle togs denna bild med professorn omgiven av en skara hän-givna beundrare. 

Så var det dags för hemfärd

Hemresa 13 juli 1938
Bilden visar en grupp, som vistats på Som-marhemmet 1:a perioden och som här står i begrepp att resa hem. Fr.v. Redelius, Bergkvist, Sten, Nyström, Eberhardt, Holmér, Holmberg, Sjöstrand, Levin, Rosén, Thunholm, Ikelberg, Stål, Stensson, Larsson.
Sittande: Lindahl, Andersson, Wahlberg.
I bakgrunden kurator Sigge Bruce.


 

Alla dessa tre album kommer från ett album skänkt av en okänd person. Om någon känner till vem som kan ha tagit dessa bilder, så är vi tacksamma att få reda på det.

Transport
Bilden  visar arrendator Nordqvist i färd med att flytta en pannmur från tvättstugan ner till stranden. Pannmuren användes till att värma diskvatten i. Fr.v. husmor fr. Nyberg, Kurator Bruce, ledare Standar, Redelius, Holmér.

 Fler transporter
Här transporteras hus med hjälp av häst och släde. Kan det vara Chateau de la Clou Clou på väg till Tallvillan? Notera den gamla sten-grunden till vänster.


 

Kampen för brödfödan
Bilden förmodligen tagen en torsdag (ärtor och pannkaka). Av krafttagen att döma tycks
aptiten vara enorm. Fr.v. Gegerfelt, R.O. Burman, Svanfeldt, H. Malm.

Husmor med assistenter
Husmor, fröken Signe Nyberg med sina hjälpredor Ingegerd Andersson och Vivan Åkerlund.


 

Personalen på kökstrappan
Överst från vänster: Ingegerd Andersson hus-mor, ledare Segersten, Vivan Åkerlund. Nedre raden: Kurator Bruce, fröken Signe Nyberg, ledare Standar.


 

Affärsdags
Sommarhemmet har egen affär som till-handahåller allt vad en pojke kan antagas behöva under sommaren.  Fr.v. Ikelberg, Gegerfelt, Norborg, Rydberg, Segardh, L. Burman, Å. Hartog, J.Larsson, Nordelius. I fönstret till höger Willner.


 

Sommarhemmets fotbollslag
Hemmets lag sommaren 1938. En match mellan Sommarhemmet och Storgården, Barnens Ö:s läroverkskoloni, slutade oavgjort efter ett mycket gott och jämnt spel. Fr.v. stående: Ahlmark, Karlsson, Nordelius, Stange. Sittande: Swartling, Rydberg, H. Carlsson.
 

Ferieskola
Fr.v. H. Carlsson, Willner, Nordlander, fil.kand. Lennart Conricus.


 

På bilden fr.v. A.Hartog, Hjelte, Storm, Rydberg, Swartling, Södermark och Strange.

En något äldre bild när brandkåren övar vid en rökfylld bastu.

Solvargar
Gott humör fattas aldrig på Sommarhemmet. Fr.v. V. Larsson, L. Burman, Hartog, Thorn, Storm, Eriksson, Ljunggren, Södermark, Kalm, Gegerfelt.
 

Sommarhems-ledningen på sjötur.

Före katastrofen....

 ...och efter.

...utan badbyxor.

Husmor med uppvaktning.

Ett riktigt utmattningsprov!

.

Familjen Forsell på kökstrappan
Sommarhemmets personal tillsammans med
familjen Forsell på kökstrappan.


 

Kvarglömda effekter
När alla pojkar farit från Sommarhemmet
efter sommarens slut, fanns det onekligen
en hel del kvarglömda saker kvar....