Vid återbesöket 2007 återsåg vi Chefsfartyget Sindra

I hamnen mötte en överraskning: Chefsfartyget SINDRA, som särskilt hade inviterats till det här tillfället. Under sina nuvarande ägare, bosatta i Norrtälje, har hon genomgått en 17-årig renovering och visades nu upp i ett så fantastiskt skick som ingen av oss kan minnas henne från förr. Vilken finish och glans! Hon har verkligen förvaltats väl av dagens ägare.

.

.

.

En beundrande skara på bryggan.