En av de första radioanlägg-ningarna var placerad i ett hörn i Sigges rum på övervåningen i Sjövillan.

Här är den första varianten av inredningen i radiostudion. På bilden till höger har det blivit en del förändringar i tekikutrust-ningen.

Den utökades och såg ut så här under en tid.

 

Radiostudion byggdes om helt och inrymdes i det rum som tidigare varit handkammare. Också det i Sjövillan på över-våningen. Här gavs möjlighet att distribuera riksprogram och andra radiostationer till de luckor och andra utrymmen där det fanns högtalare uppsatta. Sjukstugan, tvättstugan, verk-staden och de olika dagrummen mm.
 

En radioperatör.

Vaktchefen i färd med att informera om något.

 

Här fanns två arbetsplatser och en massa olika radioanlägg-ningar. Det fanns bandspelare, grammofoner och ett stort skiv-arkiv. Även kortvågsradio för att kunna hålla kontakt med de segelbåtar som fanns ute på fjärdarna.