Ett fotoalbum från 1938  Del 1

I Sommarhemmets arkiv finns ett album med närmare 100 svartvita bilder, donerat av okänd givare och fotograf. Innehållets kvalité varierar, men albumet är mycket innehållsrikt med många under-bara bilder från vår flydda barndom. Flera av fotona är vykort (med inkopierad text) och förmod-ligen är dessa från ett något senare år än Sommarhemmets startår 1938. Albumet är mycket väl-gjort med beledsagande makinskriven text på en halvsida till vänster eller till höger om sidan med bilder. Se foto nedan.

Om någon som ser dessa bilder vet vem fotografen är och kan berätta mer, så är vi i redaktionen tacksamma för kompletterande upplysningar. (För kontakt, se startsidan!)

Utflykt till Sommarhemmet

 "Idrottsdagen den 1 september 1938 anordnade Norra Latin en skolresa till Sommarhemmet. Inte mindre än 500 pojkar och ett 25-tal lärare med fruar deltogo i denna resa. Vädret var det bästa tänkbara, och färden blev en stor succé."

Så lyder ingressen till ett avsnitt ur det bevarade fotoalbumet från 1938. Det är smått otroligt att man redan efter första sommaren kunde ordna ett så omfattande arrangemang, men Sommar-hemmet hade ett starkt stöd från lärarna i kollegiet, inte minst från rektor Ahlberg och kapten Personne. Och pålitliga Norrtelje stod tydligen rycken med 500 elever som passagerare!

Från vänster kurator Bruce, ledare Standar och rektor Ahlberg. T.h. skymtar lektor Hammarsten.
 

Från vänster kurator Bruce, lektor Carlsson,
professor Thorn, dr. Dahlén, rektor Ahlberg
och ledare Standar. I bakgrunden dr. Stensgård.

På fördäck i sol. I mitten kandidat Varenius. 

Kurator Bruce berättar om Sommarhemmets verksamhet för norralatinarna. I bakgrunden kapten Personne m.fl. lärare

Jullovet 1938

Mycket snö och mycket skidåkning detta jullov.

Några bilder från
februarilovet 1939

Sigge i samspråk med några gossar under utfärden. 

Hela gänget samlat.
 

Från vänster kurator Bruce och rektor Ahlberg. I bakgrunden t.v. dr. Stensgård, t.h. lektor Hammarsten.

Kapten Personne och lektor Hammarsten.

 

Från vänster lektor Hammarsten, kapten Personne, dr. Dahlén, lektor Mannfelt, fru Personne, dr. Liljegren.

Sommarhemmets trädgård. Från vänster fru Personne, kapten B.Personne, dr. Liljegren.

Hela gänget på väg.
 

Sängkläder vädras.

Hemfärd.