Thure Westerlund - förvaltar´n  och vännen     
Av Per Gunnar Mossberg

Isfiske på ett vinterläger 1956


Man kan nog gissa att inte många av ungdomarna på Sommar-hemmet visste vem Thure Wester-lund var. Men "Förvaltar'n" kände man, inte bara kände igen. Alla kände Förvaltar'n. Och han kände och tog hand om oss, "sina pojkar" som han ofta uttryckte det. Thure var den som byggde och lagade och fixade - i stort sett allting. Med enkla och kluriga lösningar kunde han klara de mest krångliga och svårlösta uppgifter. Alltid med en noggrannhet som var beundrans-värd. Han var också den lugna och trygga personen som vi alla kunde

komma till, stå och se på hur han arbetade och efter en stund, på ett eller annat sätt, bli delaktiga i arbetet.Och känna oss duktiga. Men han kunde också säga ifrån när det behövdes. Thure var också pålitligheten själv. Han missade nog inte en enda dag på "sitt Sommarhem", för så kände han det. Även under kalla och igen-snöade vinterdagar var han punkt-lig och arbetade ensam med att till exempel klara bryggorna mot isskjutningen och mycket annat. Thure var helt otrolig.

Thure Westerlund var född på Rådmansö 1897. I unga år gick han till sjöss och arbetade som timmerman ombord i bärgnings-

fartyg, varefter han i början på 1920-talet gick i land och var verk-sam som byggmästare samtidigt som han tillsammans med sin svärfar drev slakterirörelse på Björkö.1938 fick han första gången anställning vid Norra Latins Sommarhem och blev fast anställd förvaltare där vid slutet av 1940-talet. När han 1962 fyllde 65 år gick han inte i pension utan fort-satte sitt arbete som vanligt i åtskilliga år framöver.

Allas vår vän Thure Westerlund avled den 12 november 1973 och följdes till graven på Björkö-Arholma kyrkogård av många, bland andra ett stort antal av sina sommarhemspojkar

Foto: Jonas Jörgensen
 

När Synvillan byggdes 1949, var Thure naturligtvis byggledare. 

Thure håller ett vakande öga på avverkningen.

 

Thure var självklart arbetsledare vid bygget av Hamnhuset.

 

Thure var noga med säkerheten vid trädfällning.
 

Thure inbegripen i ett samtal med sina medhjälpare.


För att inte bryggorna skulle frysa fast och skadas av Björkö-fjärdens ofta 50-70 cm tjocka is och påverkas av skiftande vattenstånd och ispress användes på senare tid tryckluft från slangar på sjöbotten. (Kompressorn stod bakom presenningen vid Kajutan.) En fantastisk lättnad för Thure som dessförinnan, dag ut och dag in, hade måst använda isyxa, isbill och issåg.


Foto Lars Sundin 1970-tal.