Nedan ett antal länkar till tidningsurklipp som gjorts av
Tor Svanfeldts fru, Maj-Britt. Det tidigaste klippet är från 1938.


Klicka på någon av rubrikerna, så kommer du att kunna läsa artikeln.