Kuratorn                               Chefen                                   Sigge

Sigge (t.v.) och hans tre år äldre bror Hans i Kungsträdgården i juni 1926. I samband med att Sigge kommit in i Norra Latin.

Utfärden till Sommarhemmet den 
1 september 1938.

 

Den allvarstyngda valnämnden efter stadsfullmäktigevalet.

 

Blött skoj på bryggan.

 

Sigge styr "drögen"  kälke modell större, ända uppifrån vedboden. 

Sigge Bruce på sin expedition - mitt bland skolans elever.

 

Morgonuppställningen med bland annat genomgång av dags-programmet. (Tidigt 40-tal.)

Nattvakterna avrapporterar till Chefen.

Sigge spexar i trädgården.
 

Sigge firade sin 30-årsdag.

Kuratorsexpeditionen i Norra Latin. Till höger Eddie Levin.
 

Sigge aviserar intendenten om ett utdömt bötesbelopp.


 

Sigge håller ett vakande öga över livet i hamnen.


 

De privilegierades utflykt med Gulbåten.

Sigge på 60-talet.