Kuratorn                                                     Chefen                                         Sigge

Sigge Bruce (1916 - 89)
 

Han var Sveriges första verkliga skolkurator och knuten till Norra Latin alltifrån skolstarten i realskolan 1926 och för hela sitt liv. Hans starka sociala ambitioner och elevvårdande uppgifter fick sitt konkreta uttryck när han med stöd av föräldraföreningen 1938 framsynt startade sommarhemmet Sjövik. Där byggde han upp Pojkstaden vid Ålands hav, som blev ett pedagogiskt och socialt föredöme för liknande verksamheter och känt långt över landets gränser. När Norra Latin som läroverk lades ned 1982 ordnade han skolans gamla samlingar till ett litet museum över dess hundraåriga historia, inrymt i det nuvarande konferenscentret och i funktion till december 2005. Sigge Bruce (Per Herman Sigvard) föddes i Stockholm 1916 i en tjänstemannafamilj och växte upp i Birkastan under de besvärliga åren efter första världskriget. Både Sigge och den äldre brodern Hans gick i Norra Latin, där Sigge tog studenten 1937. Hans föräldrar var riksbanksrevisorn Thomas Bruce och dennes hustru Thea. Många minns säkert Thea Bruce från hennes besök på Sommarhemmet.

Sigge studerade vid bl a Stockholms Högskola, Socialinstitutet och Psykologiska institutet och genomgick yrkesvägledningsutbildning. Han var ungdomskonsulent vid arbetsmarknadskom- missionen, socialchef 1942- 45 i statens kommitté för estlandssvenskarna och nämndeman i Stockholms rådhusrätt, ungdomsdomstolen. Han var styrelseledamot i Svenska Livräddningssäll- skapet, Målsmännens riksförbund 1948-66 och i Lärarnas Riksförbunds elevvårdskommitté 1956-59. Han anlitades för expertuppdrag av skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsverket och blev tidigt en uppskattad föreläsare över hela landet.


Föräldraföreningen vid Norra Latin anställde 1943 Sigge Bruce som socialkurator och tjänsten blev statligt arvoderad 1945. Han var samtidigt kurator i Kungsholms läroverk. Till en början var kuratorn också elevernas länk till arbetsmarknaden, en pionjär inom området som senare fick sina egna befattningshavare, syokonsulenterna.

Sigge (t.v.) och hans tre år äldre bror Hans i Kungsträdgården i juni 1926. I samband med att Sigge kommit in i Norra Latin.

Utfärden till Sommarhemmet den 
1 september 1938. 

Morgonuppställningen med bland annat genomgång av dagsprogrammet. (Tidigt 40-tal.)

Nattvakterna avrapporterar till Chefen.

Blött skoj på bryggan.

Sigge spexar i trädgården.

Sigge firade sin 30-årsdag.

Sigge Bruce på sin expedition - mitt bland skolans elever.

 

Kuratorsexpeditionen i Norra Latin. Till höger Eddie Levin.

Sigge aviserar intendenten om ett utdömt bötesbelopp.


 

Den allvarstyngda valnämnden efter stads-fullmäktigevalet.

 

Sigge håller ett vakande öga över livet i hamnen.
 

De privilegierades utflykt med Gulbåten.

Sigge styr kälken ända uppifrån vedboden.

 

Sigge på 60-talet.