Redan från första början skaffade man kvalificerad brandutrustning till Sommarhemmet, för all del av "närmast föregående modell" (bl a hjälmarna!) men genomgående helt fungerande och välunder-hållen. Brandsprutan, en mäktig pjäs som till det yttre såg ut som en stor, "klassisk" aktersnurra med svänghjul och urtag för startsnöre, åstadkom ett vattentryck som utan vidare skickade strålen långt  och

högt över de högsta grantopparna. Efter att tidigare ha legat i Logen inrättades Brandstationen i verk-stadsbyggnaden. Återkommande övade man brandutryckningar med ledarna och de större medbor-garna indelade i bestämda befatt-ningar. Vid några tillfällen, som vid en skogsbrand på 40-talet, liksom i samband med flera andra brand-tillbud på orten, medverkade Sommis brandkår med personal

och / eller utrustning. Men när en brand bröt ut i Marums handel en vinter kring 1970, och handlaren ringde till Stockholm och bad att få låna vår brandspruta, var den inlämnad för service... Byggnaden stod sen ganska länge i ett sorgligt urblåst skick men byggdes upp och är numera privat fritidsbostad.


 

Information om övningen.
Rätt utrustning?
Här är det stor utryck-ning på gång.

Vattenkedja upprättades.