01. Ankomsten till Marum med de abonnerade bussarna 02. Morgonuppställningen 09.15 03. Tvätthallens sjösida. Sjukstugan i bakgrunden. 04. Kö till vallokalen (Kajutan) inför stadsfullmäktigevalet. 05. Guden Jönsson 06. Sjöledaren Lasse ¨Sudden¨ Sundin fördelar båtbesättningarna inför förmiddagens seglingar. 07. Kvittering av flytvästarna (som hölls av Sommis). Hamnkontoret. 08. Riggningsövning. 09. Utan vind kan man inte segla... Så den här förmiddagen blev det sjötåg med livbåten och canadensarna. 10. Hamnen sedd från matsalen. 11. Inför lektion i semaforering (en försiktig antydan till bokstaven ¨A¨ i svenska semaforalfabetet, kanske? 12. Tuffa tag på Logängen under sluttampen av PP ¨Maharadjan¨! 13. Deltagarna pustar ut en stund på Logängen efter PP "Maharadjan"! 14. ¨Visst kan man ro utan åror¨ ! Moment i ¨Hårdstafetten¨. 15. PP-station på Bastuängen. "Att på tid fylla vatten i handfatet..." 16. ¨Bryggboll¨ 1. 17. ¨Bryggboll¨ 2. 18. ¨Bryggboll¨ 3. ¨Hämta bollen, hämta bollen!¨ 19. PP-station: Badflotten som linfärja mellan bryggnockarna. 20. ¨Bad och båt¨  (gul och blå flagg hissad i tornmasten). 21. Utsikten från sjöledarens rum i Hamnhuset. 22a. Chefens veranda, ledarnas dagrum (i Sjövillan ovanför Kajutan). 22. Ett av sommarens örlogsbesök, HMS T46 anländer med FC löjtnant Gustaf ¨Gutte¨ Taube, sjöledare 1959. 24. T46 vänder mot Marums brygga. 25. Förutom alla Sommiskillar förstås, bjöds uppdykande sommargäster och ortsboende på hisnande fartturer från Marums brygga ut på Björköfjärden! 26. Fullt skaft 45 knop! (Tre Isotta Fraschini bensinmotorer à 1500 hk)!  -Marums handel skymtar i bakgrunden. 27. T46 nattförtöjd i Sommis hamn. 28. Hål 2 i Skogsgolfbanan. Personalvillan. 29. Logen och deltagarnas cyklar. 30. Klockan 16.50. ¨Ut på piren hela stan, annars får ni se på ...17¨! (Allemans obligatoriska handtvagning inför middagen klockan 17.00). 31. Söndagsutflykt till ¨Skägg-Arons¨ stuga på Vätö. 32. Tidig dagsseglingsmorgon. Sindra bogserar segelbåtarna som skall släppas i trakten av Askören. Bernhards holme i bakgrunden. 33. På Håkanskär vid Havssvalget för lunch. 34. Håkanssär. Havssvalget. 35. Lunch på Håkanskär 36. Anders Landerberg synar nödradiosändaren på Håkanskär. Ur texten på skåpets insida: ¨1. Lugna ner dig! 2 Du kommer strax i kontakt med lotsarna på Söderarm¨  o.s.v. 37. Besättningarna inför fördelning på nya båtar efter lunchuppehållet. 38. Lunchuppehållet den här gången på Knölskär. 39. Sindra i hårt väder på Havssvalget. 40. Hur fort går inte trettiosex sommardagar...  Tidig morgon ochg dags för hemfärd från Marums brygga. 41. Avvecklingen av hamnen är inledd, segelbåtarna hämtas av Rosättravarvet inför vintern 42. Så läggs obevekligen ännu en Sommis-sommar till handlingarna...! Guden Jönsson