Arbetsäger 1956 i oktober           
Elever tillbringade tid på Sommis alla tider på året - när det var skollov.
Foton: Johan Wallin

Detta kan måhända se ut som att det inte arbetas, mer att man latar sig. Icke helt sant.

Det höggs och sågades flitigt.

Deltagarförteckning från arbetslägret i oktober 1956.

 

Vinterläger under februarilovet 1957 Anlagd kälkbacke från Ferieskolan ända ner till sjön!

Chrisse Bengtsson susar förbi.

Fordonsparken var stor med flera olika modeller.


 

Träd fälldes.

Ett gäng glada skogsarbetare.

Till sist återstod bara en stubbåker!

Några olika åkstilar. Koncentration och full fart!

Deltagarlista från sportläger i februari 1957.