Kulturföreningen Concordia

Från "sminklogen" vid Concordias uppsättning av Köpmannen i Venedig med Gösta Prüzelius som Shylock och Erland Josephson (i övre vänstra delen av bilden) som Antonio. Från "sminklogen" vid Concordias uppsättning av Köpmannen i Venedig med Gösta Prüzelius som Shylock och Erland Josephson (i övre vänstra delen av bilden) som Antonio.

Teater i Norra Latin

Norra Latin-eleven Erland Josephson var en av skådespelarna när Concordia 1940 satte upp William Shakespeares Köpmannen i Venedig i skolan med en 22-årig Ingmar Bergman som regissör.

Tidskriften Tidender

Concordia låg 1970 bakom utgivningen av tidskriften Tidender, varav det sjätte numret kan läsas här. Medverkade i detta nummer var Mårten Rosenqvist, Arne Jarrick, Hans von Schreeb, Stefan Espmark, Anders Jörle, Göran Rännefors, Stig Nordgren, Benjamin Braddock, Anders G Myrsten och Hans Tamrin.