Sjövik i slutet av 1970-talet. 
Foton: Mikael Bergman

Under 1977 och 1978, alltså bara några år innan Sjövik slutligen övertogs av nya ägare (1 februari 1980), erbjöd Sigge Bruce den fotointresserade norra latinaren Mikael Bergman att tillbringa några månader på Sjövik och hjälpa till med att sköta stället och i bild dokumen-tera i första hand samtliga byggnader. Bergman, som studerade medicin, pluggade en del och vid sidan av gräsklipp-ning, målning och annan sköt-sel fotograferade han och fram-

kallade i sjukstugan allt eftersom. Mikael berättar: "Sigge ville att alla rum, och då menade han verkligen ALLA, skulle dokumenteras för framtida nostalgitrippar". Hans tanke var att varje lokal skulle ställas i ord-ning och fotograferas från olika vinklar. Tanken var att gamla Sommisgäster skulle kunna hitta just det eller de rum där de bott och känna igen sig oavsett var dom bott. Sigge var väldigt noggrann med att rummen skulle vara representativa. Vi fick städa, skura och damma,och 
sen inspekterade Sigge allt innan 

det blev fotografering."Efter 1976 bedrevs inte längre någon sommar-lägerverksamhet. Under de senaste åren hade därför husinteriörerna förändrats en hel del och lättats upp, jämfört med den ju ganska enkla inredningen i förläggningarna under Sommarhemstiden. Den föränd-ringen speglas väl i fotodokumen-tationen som omfattar totalt omkring 700 bilder i svartvitt som sedan scannats och förvaras i Sommar-hemmets arkiv. Här visas ett urval.

 

För att få en uppfattning om an-
talet hus och förläggningar, ser du här Magnus Härenstams teckning av Sommisområdet. Kompletterat med namnen på husen. Ett urval av bilder följer nedan.

Först några bilder från de stora husen. Här Sjövillan

Telefonväxeln.

 

Det andra stora huset var Tallvillan.

Denna lucka hade även ett litet rum med skrivbord.
 

Även ett mindre dagrum fanns på övervåningen. 

Så har vi den berömda "Synvillan"

Så tittar vi ner till hamnen och Hamnhuset, eller hamnkontoret.

Hamkontoret från sjösidan.
 

Låt oss nu ta en titt på
Matsalen med kök.

Nu bär det uppför backen
och till Verkstaden.

Här fanns också en speciell plats för allehanda elektronik-experiment.
 

Här nedan bilder på hus där vi saknar interiörbilder tyvärr.

Stadshuset. Hade olika använd-ningsområden under åren. Bland annat verkstad och faktiskt även Stadshus!

Ytterligare hus där vi även har bilder inifrån.

Bastun. Här badade alla pojkar bastu varje lördag. Order!

Logen. Den låg en bit från området och inrymde bl.a. en s.k. "ping-pongsalong".

Bussen som inreddes till "Luckor"
Se historien om Bussen!


 

Tvättstugan. En vital inrättning för att rengöra alla pensio-närernas klädesplagg. Strumpor, byxor, skjortor mm.

 

Sjövillan.från bryggan.

Sigges rum på övervåningen.

"Affären" från insidan. Här såldes godis, tandkräm, kammar och andra nödvändig-heter.  -Nu är hyllorna tomma.

Tallvillan i kvällsbelysning.

Telefoner fanns uppsatta nästan överallt.


 

Tampar och tåg av alla de sorter.
 

Arbetsplats för hamnkaptenen.

Matsalen låg inbäddad bland tallar, rätt nära vattnet.
 

Matsalen invändigt hade på 70-talet fått ett mycket annorlunda utseende än på 50-talet.

 

Verkstaden till höger och ved- och målarbod till vänster.

Ordning och reda - överallt.

Varenda hammare. varenda klubba, allt hade sin plats.
 

Huset med flera funktioner. Här inrymdes såväl bank som post-kontor och bibliotek. Plus en handkammare med filtar kuddar mm.
 
 

En enkel inredning.

Ett riktigt Stigabord.


 

Städning på gång.


 

Strykjärn, mangel, och annat nödvändigt fanns i tvättstugan.

Dagrummet på övervåningen.
 

Expeditionen.

Någon lucka innehöll bara en säng. Troligen förbehållet någon av ledarna.

Här fanns till och med en öppen spis. 

Synvillan fick namnet av sin snabba tillkomst. Korridorerna i Synvillan var minst sagt smala. Det blev tvunget att ha kameran på högkant hela tiden om det skulle bli nån bild. 

Allt vad tillbehör till båtar heter, fanns här. 

Det gamla pianot fanns fortfarande kvar.

Även ledarmässen fanns kvar i modernare tappning.

Även i redskapsboden med alla spadar, krattor, spett, släggor mm. rådde en exemplarisk ordning.

Här rådde en minutiös ordning. Vartenda verktyg hade sin bestämda plats.

Ferieskolan, eller "Roslagens Universitet" även kallat.


 

En alldeles nödvändig fastighet. Gemenligen kallad "Norra Latrin."

 

Rådhuset. Från början en enda stor sovsal med plats för 10-12 bäddar. Byggdes sen om till flera mindre luckor.

Sportboden Här förvarades alla tillbehör för olika sporter och lekar.