Ledare och assistenter mfl. från 1938 till 1979.  41 års verksamhet.

Nedan en förteckning över ledare och assistenter som funnits på Sommis från  1938 fram till 1979 unge-fär.Men runt 1966 förändras verksamheten, vilket får till följd att beteckningarna ledare och assistenter förs-vinner och alla befattnin-garna blir i pricip likvärdiga. Dessutom stannar man numera kanske inte hela sommaren, utan del, eller delar av den.Ett nog så knepigt pussel att få ihop.

Vill du ha listan nedan utskriven, klicka på länken.
LÄNK till PDF-fil