"Nostalgichock" kallades denna sammankomst den 22 mars 2010

Här har alla samlats inför aftonens "nostalgichock".

Lennart Hedenlind hälsar alla välkomna.
 

Lars-Gunnar Björklund var först ut att berätta om Sommis.

Lars-Gunnar överräckte mikrofonen till Gustaf "Gutte" Taube.

Författarinnan Heidi von Born berättade om Sommis ur perspektivet från  flick-kolonin Västra Edsvik där hon tillbringat några somrar.

Gustaf tackade och berättade om sitt Sommis.
 

Magnus Härenstam, känd från TV, berättade livfullt om sitt Sommis.


 

Därefter kom turen till Sten "Stene" Heckscher.
 

Mikael "Nippe" Bergman hade också en historia att berätta.


 

Tage Sjölander
 

Johan Hederstedt
 

Karl "Kalle" Ahlenius

Tor "Tosse" Svanfeldt

I den f.d. biologisalen, där vårt kvar-varande materiel i form av pärmar mm, förvaras, hade det lagts fram ett antal pärmar som var och en kunde bläddra fritt bland. Alla var mycket intresserade. T.h. namn på några av deltagarna.

Alla pärmar studeras med stort intresse.

Diskussionerna var livliga..

Det fanns en hel del pärmar.
Efter att ha tittat igenom alla pärmar, så förflyttade vi oss till Rydbergs bar på Drottninggatan,där det intogs en god och trevlig måltid.
 

Roland Rengefors, Karl Erik Andersson och Lennart Hedenlind.

Lars Graf, Lars Sundin, Olof Wallin och Björn Holmström

Harald Kuntze och ett okänt ansikte.

 

Klicka på bilden så kan du läsa namnen.

Alla fann det mycket intressant.

Magnus bläddrar i en av pärmarna.

Gott om foton.

Johan Wallin, Magnus Härenstam, Christer Corvi, Gustaf Taube och profilen av Tor Svanfeldt

Ove Ankerton och Tor Svanfeldt. Vid nästa bord skymtar Hasse Thor.

Gustaf Taube, Johan Hederstedt och Lars-Gunnar Björklund

1.PG Mossberg  2.Joakim Landahl  3.Jonas Jörgensen  4.Kjell Weinius  5.Lars Göran Brolin  6.Ola Larsson  7. Leif Gentzel.