Återbesök 2007. Sjöresa från Norrtälje hamn

Lördagen den 25 augusti 2007 med avgång klockan 10 från hamnen i Norrtälje,
for ett 50-tal glada och förväntansfulla gamla (?) ledare och assistenter mot de
gamla trakterna i Marum på Björkö.Med på resan var även detta år endast en tjej.
Färden gjordes med den chartrade m/s Monsun.
Här finner du en LÄNK till ett bildspel med bilder från denna utflykt.

I hamnen låg bland annan detta stiliga segelfartyg. Briggen Gerda af Gävle.


 

Bara glada miner.

 

Bilder från utfärden

Ombord fanns också denne trevlige kapten.

Ankomst och rundvandring

Efter samling och liten rund-vandring, som sedan följdes av många enskilda promenader kring alla gamla välkända och minnesväckande platser och bland de välskötta, idag privat-ägda husen, väcktes många minnen från fordom till liv.

Avtäckning av minnestavlor

Själva clou'n för dagens utflykt var invigningen av två minnes-tavlor. Den ena är placerad vid övre vägen mellan gamla ved-boden och Synvillan med utsikt över trädgården. Den avtäcktes av stiftelsens ordförande Jonas Jörgensen efter ett kort anfö-rande av PG Mossberg.  Den andra skylten avtäcktes vid f.d. bastun av de speciellt inbjudna Sommisveteranerna från tidigt 40-tal: Åke Rosén och Åke Forsell


 

Lunch i det gröna
Deltagarna undfägnades sedan med en väl-smakande lunch med dryck, kaffe och kakor. Den packades upp på den nu-mera vackra ängen  utanför f.d. Sjukstugan, förnämligt ut-byggd av dagens ägare, Sommisveteranen PG Moss-berg, som också var vår värd vid besöket på Sjövik. I sam-band med denna utflykt besök-tes vi av "vårt" Chefsfartyg Sindra. Båten har renoverats under 17 år! Den blev mycket vacker. Se nästa rubrik: "Sindra renoverad"  eller denna LÄNK  Man hade även skapat en egen punsch med namnet Sindra, som vi fick smaka vid lunchen. Tyvärr går inte texten på flaskan att läsa.

Dags för återfärd.

Så småningom blev det dags för hemfärd efter en härlig dag med många upplevelser och minnen.

Här hänger man med på sjökorten.

Även en vit ångbåt med det passande namnet Norrtälje låg vid kajen. Den är numera res-taurang.

Med båten i bakgrunden kom-mer här Calle Ewetz och Johan (Jo-Jo) Jörgensen med förtäring till resan.

Björn von Sydov och Lars Sundin

Här en bild på båten m/s Monsun av Krokholmen, Arholma. Tagen vid ett annat tillfälle.
 

Lars-Gunnar "Gurkan" Björk-lund försatte oss strax i en hög stämning med sin introduktion och presentation av alla passa-gerare.

 


 

.


.

Tre man i solen.
 

En kort promenad ned till Sjukstugan för en lunch i det gröna.

PG med kaffepannan är nu-mera innehavare av Sjuk-stugan, som han även byggt till.

I samspråk med kaptenen som verkar lite förströdd.

 

Samtal på däck.
 

Stellan Horwitz, Magnus Hären-stam och Hasse Thor i glatt samspråk.

Det vimlades runt en bra stund innan vi gick ombord och påbör-jade färden mot Sommis.

 

Alla samlades på hamnplanen.

 

Jonas avtäcker genom att dra av skyddstejpen.

Länk till skyltarna i pdf-format

Rast vila på berget mot Ferieskolan.

Det blev så klart en smula imp-roviserat, men stämningen och maten var god.

Magnus språkar med Åke Rosén och Åke Forsell.
 

Uppställning för fotografen.


 

Med vattnet skummande runt båten återvände vi till Norrtälje.