Bilder från sjösidan

Text och foto av Karl Henrik Meijer 1959

Hamnen och båtarna

Sommaren 1959 var en av förra seklets vackraste. Regnväders-dagarna var lätt räknade. Jag hade förmånen att få tillbringa hela sommarlovet som sjöassis-tent på Sommis. Intresset för segling väcktes redan i början av 50-talet i sjöscouterna och förstärktes under tre år (1956-1958) i sjö-värnskåren. Sommaren 1955 - en annan kanonsommar under 1900-talet - var jag pensionär på Sommis. Bilderna i serien är alla tagna sommaren 1959. Motiven är nästan uteslutande från sjö-sidan. Kameran var en Kodak Retina IIc småbildskamera. Objektivet har normalbrännvidd 50 mm med ljusstyrka 2,8. Minsta bländare är 22. Kameran är utrustad med mätsökare och centralslutare med kortaste slutartid 1/500 sek.

När jag köpte kameran 1956 kostade den 439 kr, en smärre förmögenhet för en skolgrabb på den tiden. Kameran hängde med i nästan 20 år och har nu en hedersplats i mitt lilla foto-museum.Bilderna är tagna på svartvit film, de flesta på Kodak Plus-X och Tri-X. Exponerings-data saknas. Negativen är inskannade med en Epson Perfection 2400 flatbädd-skanner och sparade i TIFF-format. Bilderna är efterbe-handlade i Adobe Photoshop Elements 2. Utöver retusch-ering och beskärning har bilderna genomgått en försiktig skärpning. I enstaka fall har nivåerna justerats och kont-rasten bättrats på. Slutligen har bilderna konverterats till JPEG-format och komprimerats något.

.

Bilderna är uppdelade på nedanstående sätt: 
1. Hamnen och båtarna
2. Aktiviteterna i hamnen
3. Dagsseglingarna
4. Stämningen i hamnen
5. Örlogsbesöken


 
 

Aktiviteterna i hamnen och på Mare Marum (mitt eget begrepp)

Styltgång.

J 10-kappsegling mot besö-kande Föreningen Sveriges Flottas seglarläger på Fejan.

.

Att gå på styltore i vattnet - nästan omöjligt. För mycket motstånd!

 

Här förbereds ett moment i "hårdstafetten".
 

Hårdstafetten startar.

 

Stellan Horwitz kontrollerar riggen.

"Hårdstafetten" innehöll omväx-lande tunga och ekvilibristiska moment som på alla sätt verk-ligen krävde laganda. Här inst-ruerar Chefen före start.

"Byte av besättning under pågående rodd." Här krävdes samarbete och koncentration.

h

 

"Tremans kanadensarpaddling stående. Rundning av bad-flotten motsols."  (Otänkbar övning i dag.)

 

Dagsseglingarna

.


 

Strandhugg.

.

.


 

Stämningen i hamnen när vi assistenter
pustade ut efter dagens värv

På väg till hamnen i solnedgången.

Örlogsbesök

Kungl Flottan gjorde genom åren en lång rad officiella besök i Pojkstaden. En gång kom till och med Chefen för Marinen med Vertolhelikopter som landade på fotbollsplanen Örlogsbesöken var inte bara spännande för oss på Sommis, de väckte också stor uppmärk-samhet i bygden. Just den här sommaren fick vi
 

vara med om inte mindre än tre, dessutom riktigt spektakulära besök! Allra först kom miniubåten Spiggen med följefartyget Kanholmsfjärd och bland officerarna fanns f d sommis-killen "Palle" Sandberg. Nästa besö-kare var också en ubåt, nu den stora Sjöhästen vars FC också var en gammal sommiskille, kapten Fredrik "Figge" Pripp.

 

Sist den här sommaren, men inte minst, kom Gladan, den ena av Flottans två vackra övningsskonerter! Vi inbjöds alltid att komma ombord på fartygen och i flera fall blev det också uppvisningsturer med dem. Vid Spiggens besök fick några av oss till och med vara med ombord under dykning. Ska vi våga gissa att blev något att komma ihåg!

Helikopterbesök - på fotbollsplanen!
Foto: Okänd

Blåsigt värre när Vertolhelikoptern landar.

Parkerad på fotbollsplanen.
 

En närmare titt på heli-koptern.

 

Minsta ubåten - Spiggen
Foto: Karl Henrik Meijer

 

Kanholmsfjärd förtöjd vid bryggan och Spiggen som ligger på utsidan. Alltsammans bevakat av stadens väktare.

Kanholmsfjärd vid bryggan.

.

Sveriges minsta ubåt, Spiggen, på besök. Man hade en smula otur och båten ställde sig på botten på grund av att vatten-ståndet sjönk. Spiggen fick då dras loss av sin följebåt, Kan-holmsfjärd.

Helikopterbilderna och bilderna på Spiggen är inte tagna av av Karl Henrik Meijer. Däremot bilderna på den stora ubåten nedan.

Stor ubåt - Sjöhästen
Foto Karl Henrik Meijer

 

Sommaren därpå fick vi besök av en mycket större ubåt, Sjö-hästen. Den kunde av förklar-liga skäl inte lägga till i vår hamn, utan besökarna fick transporteras med båt för att beskåda ubåten från insidan.

.

En synnerligen stor ubåt.

Dykaren förbereder sig att dyka.

Ortsbefolkningen farväl av Sjöhästen.


 

Skolfartyget Gladan
Foto Karl Henrik Meijer

 

Gladan har kastat ankar och besöken ombord påbörjas.
 

En landgångsmatros med en "niosvansad katt"  i bältet.

Mot masttoppen.


 

Väl ombord imponeras man av hur mycket tampar, och rep det finns på ett segelfartyg.

En närmare titt från sjösidan.
 

Förevisning på halvdäck. Killen till höger med glasögon, är den unge med åren blivande ÖB:n Johan Hederstedt.

.

 

.

Manöverorganen, eller "styrningen" av Gladan studeras.

Gladan seglar vidare.