Arbetsäger 1956 i oktober           
Elever tillbringade tid på Sommis alla tider på året - när det var skollov.
Foton: Johan Wallin

Detta kan måhända se ut som att det inte arbetas, mer att man latar sig. Icke helt sant.

Ett gäng glada skogsarbetare.
 

Vinterläger under feb-ruarilovet 1957 Anlagd kälkbacke från Ferie-skolan ända ner till sjön!

Fordonsparken var stor med flera olika modeller.

Det höggs och sågades flitigt.

 

Till sist återstod bara en stubbåker!

Några olika åkstilar. Koncentration och full fart!

Chrisse Bengtsson susar förbi.
 

Träd fälldes.

 

Deltagarlista från sportläger i februari 1957.

Deltagarförteckning från arbetslägret i oktober 1956.