1943 byggdes den efter-längtade bastun c:a 25 m. från Sjöviks infart från Marum. 

Vedhuggning framför den tidens verkstadsbod, så småningom Stadshuset.


Ett annat projekt var
att förlänga bryggan.
 

Tidiga ledarprofiler. Lunch i köket.

Sport och upptåg.

Tungt Sommislag.

Pensionärslaget.
 

Kökspersonalens fotbollslag förstärkt (?) av kandidat Törn-berg och föreståndare Bruce.


Ett av tidens legendariska sjörövartåg i åttahuggare, utlånad av Kungliga Flottan.
 

Alla sjörövare störtar överbord
.

Till vänster ser vi den tillfångatagna flickan igen.

Båten bemannas.
 


Den vinterbonade personal-villan blev redan från början förläggning under arbets-lägren. 

Dags för sömn?


 

Midsommar firades tillsam-mans med lokal-befolkningen.


 


Rättskipning förekom givetvis. Här är det Råd-sturätten som samman-träder


 

Det kallades för Hårdstafett" och kunde innehålla det mest halsbrytande för-flyttningar. 

Att ta sig över ett tak - det skall inte vara lätt.

 
Brandövningar förekom ofta. 

Timmer släpas ned till byggplatsen.

Föreståndaren och förvaltaren hugger "hak" och "trösklar" för knuttimring.

Åååå....

Grabbar och föreståndaren på bryggan.

Musikstund i trädgården.
 
Sigge plåstras om á la von Döbeln.

Åskådarläktaren väster om personalvillan.

Sjörövarna förbereder sig inför kommande rövarstråt.

Det togs "fångar" på landbacken.

Några riktigt tuffa sjörövare.
 

"Bestraffningar" av olika slag förekom. 

Sigge har en något okonvent-ionell nattmössa.

Kvällslektyr.

På idrottsplatsen samlades en stor skara människor för lek och dans.

.

Bårbärning i terräng.

 

In eller ut genom fönster var ett annat moment.

Slangen är bemannad.

Andra varvet knuttimmer för den blivande bastun läggs här.

Bastun klar!

 

...där satt den!

Ledningen sommaren 1943. Överst fr.v. Assistenten  Bertil Wallvik, Informatorn Olle Törn-berg, assistenten Tor Svanfeldt, Arbetsledaren K.Nordström, förste ledaren Åke Södermark, sportledaren Lars Oredsson, Husmor NN, Sigge och sjö-ledaren T.Blomqvist. 

Dragkamp utkämpades. 

Hissa och hurra.
 

Båten äntras från alla håll.
 

Här har man fått fatt i en kvinnlig
"fånge". Öde okänt.


 

Några yngre, men ändå sjörövare.

                            Efteråt blev det belöningar. Kanske inte någon romranson, men väl saft.

Dags för frukost.
 

Gruppfoto.

På Sommarhemmet fanns en tam kaja. 

.

Att ta sig från ett hus till ett annat - ännu svårare.

Pumpen är också bemannad.