Föreningen Norra Latinare

Föreningen är en sammanslutning av främst före detta elever vid Norra Latin. Föreningens stadgar, som antogs i nuvarande lydelse vid årsmötet 2024, anger bland annat:
Föreningen Norra Latinare är ett forum för kontakt mellan medlemmarna. Envar som varit elev vid Norra Latin kan av styrelsen antas till medlem i föreningen liksom personer i övrigt, som äger intresse för Norra Latin eller Norra Latins Sommarhem.


Verksamhet

Föreningen träffas i regel tre gånger per år. Vårträffen innefattar även årsmötet, då formella förhandlingar avhålls – ofta i Norra Latin. Övriga sammankomster brukar vara befriade från for-mella aktiviteter. Vid våra möten bjuds även på någon kulturell aktivitet, exempelvis museibesök, varefter en gemensam måltid intas under trevliga former.


Styrelse och funktionärer valda vid årsmötet 2024

Styrelse
Rolf Lindby, ordförande
Bente Kjellberg af Edholm, vice ordförande
Aino Askegård Andrésen, sekreterare
Sven Grahn, skattmästare

Ann-Charlotte Frank Lindgren, ledamot
Astrid Lindstrand, ledamot
Kjell Rodenstedt, ledamot

Revisorer
Claes Göran Borg, revisor
Eric Jannerfeldt, suppleant


Valberedning
Anders Cronlund
Ing-Marie Waginder


PLUSGIRONUMMER
Föreningens plusgironummer: 50 16 8-4


Medlemskap / Kontakt
Vill du bli medlem? Anmäl dig via formuläret nedan eller per e-post eller papperspost till:

Föreningen Norra Latinare
Patron Bergs väg 9
141 70 Segeltorp
info@norra-latin.se

Ange adress, födelsedatum och, om du varit elev vid Norra Latin, även avgångsår.

Årsavgiften är 150 kr.
Stadgarna återfinnes här i form av ett PDF-dokument.