Nedan en förteckning över ledare och assistenter som funnits på Sommis från 1938 fram till 1979 ungefär.Men runt 1966 förändras verksam-heten, vilket får till följd att beteckningarna ledare och assistenter försvinner och alla befattningarna blir i pricip likvärdiga. Dessutom stannar man numera kanske inte hela sommaren, utan del, eller delar av den.Ett nog så knepigt pussel att få ihop.

Vill du ha listan nedan utskriven, klicka på länken.
LÄNK till PDF-fil